Babbitty Rabbitty and her Cackling Stump

 

Dit zijn enkele eerste versies van de lay-out van Babbitty Rabbitty. 

 

babbitty55

babbitty32babbitty121